Berättelse om Vrankunge skola

Fram till folkskolereformen 1842, sköttes undervisningen av framförallt prästerna. Föräldrarna hade även skyldighet att lära barnen att läsa och skriva.

1840-talets folkskola var en gigantisk politisk reform med ojämförbart genomslag för svensk samhällsutveckling. Med den obligatoriska folkskolan blev läskunningheten en del av själva livet för alla.

Efter folkskolereformen var socknarna tvugna att hålla skola för barnen. Vrankunge skola startade 1864 efter beslut i Skatelövs kyrkoråd. I skolan fanns en skolsal och i den norra delen den gamla lärarbostaden.

Från början rörde det sig om flyttande skolor så att en rote hade skola under höstterminen och en annan rote under vårterminen. Läraren reste omkring i byarna och undervisade.

Uppvärmningen av skolan var en krävande uppgift vintertid. Bönderna i roten bidrog med veden. Under skoldagen hjälptes läraren och eleverna åt med att hålla eld i kaminen.

Gymnastiklektionerna fick genomföras i klassrummet eller utomhus. Varje fredag eldades bastun nedanför skolan. Eleverna fick bada under skoltid och på kvällen var det först kvinnorna och därefter männens tur att basta.

På 60-talet ersattes de små byskolorna av större skolenheter. Vid höstterminens slut 1964 avslutades skolverksamheten då de 12 eleverna med sin lärare flyttade till Skatelövsskolan i Grimslöv.

1965 skänkte dåvarande Skatelövs kommun skolbyggnaden till Vrankungeborna som bildade en byggnadsförening. Denna förening är än idag verksam och använder skolan som en samlingspunkt för bygdens invånare.

Skolan kan hyras för t.ex. fester, möten och kurser.

Är Du intresserad av att hyra ring 0470-754007.

                                     Vrankungeortens Byggnadsförening