Vår torpforskning inom Vrankunge rote.

Välj underrubrik när du håller pekaren på Torpforskning

är sponsor till torpinventeringen.

Torpinventering 2012-2014

Projektgruppen träffades första gången den 5/2 2012 i Vrankunge skola som en studiecirkel. Antalet deltagare har varierat under tiden, men ca ett 10-tal har medverkat vid sammankomsterna. Björn Holmgren som gruppledare föreslog en arbetsplan för forskningen. Den har vi arbetat efter och kommit fram till ett som vi tycker mycket bra resultat.  

Vi avslutade forskningsarbetet i studiecirkeln hösten 2013 och

​då hade vi träffats 28 gånger varav 7 gånger varit exkursioner utomhus.

Vi har forskat på 60 torp som funnits inom Vrankunge rote. Utöver dessa torp finns även 9 torp på Hössö-området som Ingolf Berg utfört en torpinventering för.

Under 2016 planerar vi att sätta upp torpskyltar för de torp som vi känner till var de har funnits.

Välj fliken "TORPforskning/Torp Vrankunge ROTE m.fl." för att se information om torpen och se läget på kartan.

Under fliken "Torpdokument" finns information för samtliga torp som vi forskat på.

Har du foto på något av torpen som vi kan komplettera med, eller någon annan information? Tveka inte att ta kontakt med oss på info@vrankunge.se