På sidor under denna sida finns Fotografier på skolklasser, äldre foton m.m. samt en bildserie som Nils-Erik Karlsson framställt.