Vrankunge byggnadsförenings styrelse med kontaktinfo.


Tryck på namnet för att sända e-post

Styrelsen består av följande ledamöter:


Kerstin Rydén ordf                     

Gunnel Holmgren kassör     

Zara Horn sekreterare         

Allan Hellberg

Simon Petersson 

    

Ulf Dahl                 suppleant

Jan-Åke Olastuen suppleant