Vrankunge byggnadsförenings styrelse 

Styrelsen består av följande ledamöter:


Gunilla Friman ordf

Gunnel Holmgren kassör

Allan Hellberg

Per-Olof Simon

Johanna Nejdorff

Karin Karlsson

Ulf Dahl  sekr