OM OSS

Vrankunge byggnadsförening är en samhällsförening som värnar om att hålla landsbygden levande.

Vi anordnar aktiviteter för ortens människor - utställningar - sammankomster - studiecirklar m.m.

Ta kontakt med oss om Du vill bidra med något inlägg på hemsidan.


Om Du upptäcker något som är felaktig information på hemsidan. Ta kontakt med oss och berätta vad det är som är fel.


Vill Du dela med Dig vad gäller foto m.m Sänd det till oss via e-post så lägger vi in det på lämpligt ställe.


Har du någon berättelse som härrör från bygden och är av allmänt intresse. Sänd den till oss via epost.


Vi vill hålla hemsidan så levande och aktuell som möjligt så hjälp oss uppfylla den målsättningen.

Därför är Du viktig med Dina bidrag!