KONTAKTA OSS

Vrankunge byggnadsförening är en samhällsförening som värnar om att hålla landsbygden levande.

Vi anordnar aktiviteter för ortens människor - utställningar - sammankomster - studiecirklar m.m.

Vi vill hålla vrankunge hemsida så levande och aktuell som möjligt. Det kan vi göra bara genom Din hjälp. Ge oss input om vad Ni tycker att hemsidan skall innehålla. Att vi först byggde hemsidan berodde på den omfattande torpinventeringen som vi gjorde inom en studiecirkel. Resultatet av det arbetet finns redovisat under fliken Torpforskning. Det materialet tillsammans med gamla foton, skolklassfoton, historier m.m. tror vi är intressant för många att ta del av.

KONTAKTA OSS

Telefonnumret är till webmaster. Adressen är till vår kassör.

Samt e-postadressen är till vår hemsida.

Ange ditt namn och E-post samt ev telefon nedan och berätta om ditt ärende i meddelanderutan.

Bifoga eventuell fil i kontakten

 
 
 
 
 

VANLIGA FRÅGOR

01. Ta kontakt med oss om Du vill bidra med något inlägg på hemsidan.


02. Om Du upptäcker något som är felaktig information på hemsidan. Ta kontakt med oss och berätta vad det är som är fel.


03. Vill Du dela med Dig vad gäller foto m.m Sänd det till oss via e-post så lägger vi in det på lämpligt ställe.


04. Har du någon berättelse som härrör från bygden och är av allmän intresse. Sänd den till oss via epost.


05. Vi vill hålla hemsidan så levande och aktuell som möjligt så hjälp oss uppfylla den målsättningen.

Därför är Du viktig med Dina bidrag!