Kurran en symbol för Vrankunge

Kurran är en gammal ryggåsstuga från 1700-talet och är placerad i Vrankunge på vägen mot Urshult. Stugan ägs av Skatelövs hembygdsförening. Sedan några år tillbaka har behovet av en renovering av framförallt taket blivit alltmer nödvändigt. 2012 påbörjades detta arbete av ett antal frivilliga krafter från hembygdsföreningen och från Vrankunge. Taket är helt nytt och växtligheten på det är lagt. Fönstren är vidgjorda och målade. Hela stugan är struken med järnvitriol. Plus en del annat. Det yttre renoveringsarbetet slutfördes sommaren 2015. Nu återstår arbetet inomhus. 

Då du en sommardag är ute på vandring i markerna, stöter du kanske helt oförmodat på en nästan övergiven stengrund, ett gammalt mossigt äppelträd och kanske en risig syrenberså där invid. Dessa rester minner alla om att människor här fordom haft sitt hem och enda trygga punkt i en säkert på den tiden bister tillvaro. Stanna upp en stund och tänk över hur dessa människor framlevde sina liv. Vilka glädjeämnen som stod till buds, deras sorger och bekymmer.

De grå stugornas folk
Ovan nämnda rester är i många fall det enda som finns kvar av den gamla torpbebyggelsen. Det är statistiskt konstaterat att drygt hälften av Sveriges nuvarande befolkning har sina rötter bland de grå stugornas folk. Namnen på brukarna av torpen kan man få i olika arkiv, men svårare är det att få reda på deras liv i helg och söcken. De ättlingar vi lyckats spåra upp har sällan några minnen kvar.