Your Company
Topp Föreningen Torpinventering Aktuellt-På gång Vrankunge INFO Kontakt FIBER
TORPforskning GOOGLE Earth TORP Vrankunge ROTE Torp Hagstad/Hössö/Bjurkärr Officersboställen TORP-INFO länkar Soldater

Sök

Rubrik A

skylt-2.jpg

Intresserad av att

Hyra skollokalen klicka

på byggnaden för information.

Skolan.png

Skicka e-post till info@vrankunge.se med frågor eller kommentarer om webbplatsen.

Copyright © 2013 Vrankunge byggnadsförening.

Spb-Eken-web_203x46.gif

är sponsor till torpinventeringen.

Bjorn1.JPGBjorn2.JPGBjorn3.JPG

Bjorn4.JPG

Bjorn5.JPG

Bjorn6a-2.JPG

Bjorn7.JPG

Torpinventering 2012-2014

Projektgruppen träffades första gången den 5/2 2012 i Vrankunge skola som en studiecirkel. Antalet deltagare har varierat under tiden, men ca ett 10-tal har medverkat vid sammankomsterna. Björn Holmgren som gruppledare föreslog en arbetsplan för forskningen. Den har vi arbetat efter och kommit fram till ett som vi tycker mycket bra resultat.  

Vi avslutade forskningsarbetet i studiecirkeln hösten 2013 och

då hade vi träffats 28 gånger varav 7 gånger varit exkursioner utomhus.

Vi har forskat på 60 torp som funnits inom Vrankunge rote. Utöver dessa torp finns även 9 torp på Hössö-området som Ingolf Berg utfört en torpinventering för.

Under 2016 planerar vi att sätta upp torpskyltar för de torp som vi känner till var de har funnits.

Välj fliken "TORPforskning via karta GOOGLE Earth" för att se information om torpen och se läget på kartan.

Under fliken "Torpdokument" finns information för samtliga torp som vi forskat på.

Har du foto på något av torpen som vi kan komplettera med, eller någon annan information? Tveka inte att ta kontakt med oss på info@vrankunge.se

Kurran i Vrankunge

IMG_1946.JPG

Kurran är en gammal ryggåsstuga från 1700-talet och är placerad i Vrankunge på vägen mot Urshult. Stugan ägs av Skatelövs hembygdsförening. Sedan några år tillbaka har behovet av en renovering av framförallt taket blivit alltmer nödvändigt. 2012 påbörjades detta arbete av ett antal frivilliga krafter från hembygdsföreningen och från Vrankunge. Taket är helt nytt och växtligheten på det är lagt. Fönstren är vidgjorda och målade. Hela stugan är struken med järnvitriol. Plus en del annat. Det yttre renoveringsarbetet slutfördes sommaren 2015. Nu återstår arbetet inomhus. 

Då du en sommardag är ute på vandring i markerna, stöter du kanske helt oförmodat på en nästan övergiven stengrund, ett gammalt mossigt äppelträd och kanske en risig syrenberså där invid. Dessa rester minner alla om att människor här fordom haft sitt hem och enda trygga punkt i en säkert på den tiden bister tillvaro. Stanna upp en stund och tänk över hur dessa människor framlevde sina liv. Vilka glädjeämnen som stod till buds, deras sorger och bekymmer.

De grå stugornas folk
Ovan nämnda rester är i många fall det enda som finns kvar av den gamla torpbebyggelsen. Det är statistiskt konstaterat att drygt hälften av Sveriges nuvarande befolkning har sina rötter bland de grå stugornas folk. Namnen på brukarna av torpen kan man få i olika arkiv, men svårare är det att få reda på deras liv i helg och söcken. De ättlingar vi lyckats spåra upp har sällan några minnen kvar.