Your Company
Topp Föreningen Torpinventering Aktuellt-På gång Vrankunge INFO Kontakt FIBER
TORPforskning GOOGLE Earth TORP Vrankunge ROTE Torp Hagstad/Hössö/Bjurkärr Officersboställen TORP-INFO länkar Soldater

Sök

Rubrik A

Skicka e-post till info@vrankunge.se med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.

skylt-2.jpg

jordglobB.JPG
Copyright  C 2013 Vrankunge byggnadsförening.

Soldater

Indelta soldater vid Kronobergs infanteriregemente, Skatelövs kompani, Vrankunge rote

Av Ingolf Berg, Lidingö (2013-06-17)

 

Åren 1680-1682 genomdrevs införandet av det yngre indelningsverket i Sverige och i slutet av 1690-talet var det infört i alla landskap. Genom ett riksdagsbeslut 1873 bestämdes det att indelningsverket successivt skulle ersättas med allmän värnplikt. Avvecklingens avslutande del genomfördes 1901, men den siste indelte soldaten i Sverige fullgjorde, trots hög ålder, fortfarande sina kontrakterade repetitionsövningar ända in på senare delen av 1900-talet.

 

I Vrankunge fanns två soldatbostäder, vilka båda omlokaliserade vid laga skifte år 1849. Den ena var ryttartorpet under rusthållet vid tre av gårdarna som tillhörde Smålands Husarregemente Växjö skvardon. Det andra soldattorpet, Ängalund, hyste indelta soldater vid Vrankunge rote, Skatelövs kompani inom Kronobergs infanteriregemente. Kronobergs infanteriregemente bildades under 1620-talet. Under 30-åriga kriget krävde ständiga utskrivningar av soldater. Dessa utfördes i rotarna av sockenstämman, där en av de s.k. sexmännen (pga. antalet) kom från Vrankunge by. Indelningsverket innebar att soldaterna fick ett anställningsförhållande, med soldattorp, uniform och vapen samt viss ersättning i natura från rotebönderna som hämtades upp vid den sk "rotegången". Mötes- och lägerplats för den årlig exercis var under åren 1778-1920 Kronobergshed, som ligger mellan Alversta och Moheda.  Soldaterna samlades även söndagar för uppställning i uniform vid kyrkan. Torpen besiktigades av kompanichefen (kapten) med protokoll och då infördes även soldattorpens innehavare i den s.k. generalmönstringsrullan. Tidigare fanns det enda smålandsregementet i Kalmar.

När soldaten avgick från sin tjänst av åldersskäl eller dödsfall i krigen (de flesta pga. umbäranden eller av sjukdomar) fick soldatänkan lämna torpet med eventuella barn. Många hamnade då som inhyses i någon backstuga med fattighjälp från socknen eller i värsta fall på fattighuset. En ny soldat städslades av rotebönderna med mönstringen på Kronobergshed, där en kort och militäriskt soldatnamn tilldelades. Ibland kunde det vara företrädarens namn, soldatboställets namn eller namn med anknytning till någon av soldatens egenskaper.  Om mönsterskrivarens fantasi tog slut kunde de få heta Punkt, Sist, Avslut eller något annat. Soldaterna Kråka och Kra bodde i Kråketorp och Fränn i Fränanfälle, Kalvsvik socken.

Soldattorpen för infanteriet skulle hållas av rotarna. Ursprungligen skulle bestå av minst två mantal. Vrankunge by omfattade fyra mantal (som förmedlades till 2 2/8 mantal ca 1800). Till roten hörde även kronogården Agnäs (1 mantal) samt två av de fyra Hössögårdarna (1/2 mantal på den västra halvdelen av Hössöhalvön inkl. Vevik, Bjurkärr, Julås, Järnsmedbacken, Vackratorp och Wachttorpet/Nyatorp) efter privatisering av häradsallmänningen år 1840. Ryttare hölls av det s.k. rusthållet, i vilket även Sunnanvik ingick.

Vrankunge rotes indelta soldater åren 1692 - 1901.

 

 

Aktnummer: KR-02-0208-1748

Breding, Magnus

  Född: 

1728

  Död: 

1771-11-15

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

 

 

Aktnummer: KR-02-0208-1835

Ekman, Nils  [Olofsson]

  Född: 

1818-07-23

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

 

 

Aktnummer: KR-02-0208-1717

Frisk, Anders  [Nilsson]

  Född: 

1696

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

 

 

Aktnummer: KR-02-0208-1757

Frisk, Håkan  [Jonsson]

  Född: 

1727

  Död: 

1757-11-11

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

 

Aktnummer: KR-02-0208-1710

Fägerberg, Måns  [Larsson]

  Född: 

1690

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

 

 

Aktnummer: KR-02-0208-1859

Holmgren, Johan Per  [Jonasson]

  Född: 

1837-10-16

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

 

 

Aktnummer: KR-02-0208-1718

Håkansson, Nils

  Född: 

1688

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

 

 

Aktnummer: KR-02-0208-1709

Håkansson, Per

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

Aktnummer: KR-02-0208-1709

Klockenfelt, Per  [Löfvingsson]

  Född: 

1690

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

 

 

Aktnummer: KR-02-0208-1773

Loo, Olof  [Carlsson]

  Född: 

1751

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

 

 

Aktnummer: KR-02-0208-1789

Loo, Olof  [Ericsson]

  Född: 

1766

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

 

 

Aktnummer: KR-02-0195-1886

Lundin, Gustaf Wilhelm  [Nilsson]

  Född: 

1866-12-17 (oäkta i Jularelycke, Skatelövs sn.)

  Död: 

1941-11-01

  Gift:

 

1891-02-21 i Skatelöv med Ida Kristina Johansdr.

född 1869-04-05 i Hagstad Norratorp, Kalvsviks sn.

Hennes föräldrar etablerade torpet 1862 genom svedjebränning.

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Löfhult (ej Vrankunge rote)

 

Bosatta intill Vrankunge Erlandsgård. Sonen Hjalmar Lundin förvärvade 1923 f.d. torpet Laholm/Björkholmen (Koppernabbeb) under Agnäs – friköpt från Kronan 1916 med en areal på 37 hektar.

 

 

 

Aktnummer: KR-02-0208

Månsson, Per

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

 

 

Aktnummer: KR-02-0208-1862

Möller, Ernst  [Möller]

  Född: 

1848-02-02

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

 

 

Aktnummer: KR-02-0208-1686

Nilsson, Sven

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

 

 

Aktnummer: KR-02-0208-1835

Rehn, Nils

  Född: 

1823-08-11

  Död: 

1859-02-05

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

 

 

Aktnummer: KR-02-0208-1885

Stolt, Anders  [Stolt Anders Gustaf]

  Född: 

1870-12-30

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

 

 

Aktnummer: KR-02-0208-1709

Törnbergh, Håkan  [Persson]

  Född: 

1674

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

 

 

Aktnummer: KR-02-0208-1815

Wedin, Peter  [Pålsson]

  Född: 

1796-05-23

 

 

  Regemente: 

Kronobergs regemente

  Kompani: 

SKATELÖFS KOMPANI

  Socken: 

Skatelöf

  Rote: 

Vrankunge (70)

Regemente: Smålands grenadjärbataljon

Rote: Vrankunge

Kompani: SUNNERBO KOMPANI

Socken: SKAFTELÖF

Torpnummer: SG-03-0025

FRI Jöns

Född: 1784

Antagen: 1812

Avsked: 1831

GLAD Nils Magnus

Släktnamn: Johansson

Född: 1852

Antagen: 1872

Avsked: 1903

HÅRD Johan

Avsked: 1837

LINDQVIST Peter

Släktnamn: Jonasson

Född: 1816

Antagen: 1838

Avsked: 1875

 

Regemente: Smålands kavalleriregemente

Rote: Vrankunge Östregård

Kompani: SUNNERBO KOMPANI

Socken: SKATELÖV

Torpnummer: SU-K5-0025

HIELTINGH Gumme

Född: 1672

Antagen: 1709

Avsked: 1718

NILSSON Lars

PERSSON Jonas

Antagen: 1696

SOMMAR Hans

Född: 1694

Antagen: 1718