Your Company
Topp Föreningen Torpinventering Aktuellt-På gång Vrankunge INFO Kontakt FIBER
TORPforskning GOOGLE Earth TORP Vrankunge ROTE Torp Hagstad/Hössö/Bjurkärr Officersboställen TORP-INFO länkar Soldater

Sök

Rubrik A

skylt-2.jpg

IMG_1946-2.JPG Skicka e-post till info@vrankunge.se med frågor eller kommentarer om den här webbplatsen.

Copyright  © 2013 Vrankunge byggnadsförening.

 

Torpdokument till torpen som funnits i Hagstad och på Hössö samt Bjurkärr och Vevik.

Torpforskningen är utförd av Ingolf Berg.

Klicka på torpnamnet för att se på torpdokumentet!!!!

1. Hagstad, Kalvsviks sn.

- Torpet Norratorp/norräng/Brana-Kallens under Hagstad Norregård

- Torpet Nybygget/Ola-Pelles under Hagstad Södregård

- Torpet Gubbalyckan, Backstugan Kilen, Lägenheten Granelund/senare gården Granelund

- Backstugan Planen, Hagstad Södregård

- Backstugan Sandvik, Hagstad.

- Undantagsstugan Malenas, Hagstad Södragård

2. Häradsallmänningen, Kalvsviks sn.

- Backstugan Brändahult

3. Hössö Mellangård, Kalvsviks sn.

- Torpet Brevik

- Torpet Gropholmen

- Torpet Hallen

4. Hössö Östregårs, Skatelövs sn

- Vevik (rättareboställe) Se under fliken torp i Vrankunge rote

- Torpet Bjurkärr (inom nationalparken) Se under fliken torp i Vrankunge rote

- Mattistorpet vid Bjurkärr, Se under fliken torp i Vrankunge rote

- Torpet Sundet, Billingsudde, Udden (inom nationalparken)

- Torpet Stenvik

5. Hössö Västregård, Skatelöv sn

- Järnsmedslund (idag Järnsmedbacken)

- Hörnet under Järnsmedbacken Se Vrankunge rote

- Fällan under Järnsmedbacken  Se Vrankunge rote

- Fredrikshamn under Julås  Se Vrankunge rote

6. Hössö Norregård, Skatelövs socken

- Torpet Nyatorp/Wachttorpet  Se Vrankunge rote

- Torpen Mobergs 

- Torpet Vackratorp

7. Kalvshaga, Kalvsviks socken

- Torpet Oxbacken

Sven Nöjd var född den 1 januari 1849 i Sandvik under Hagstad (beläget på Billingsudde invid Åkaviks strand)

och flyttade 1859 till backstugan Hultet. även kallad Ölvehult, under Boavred 1:2 i samband med att hans mor

Britta Danielsdotter (1822-1896) år 1859 gifte sig med soldatsonen Johan Nöjd (1823-1904).

Sven Nöjd dog den 12 januari 1923.

- Backstugan Ulfvahult/Hultet/Nöjd-Evans

8. Urshult socken

- Bergön (inom nationalparken)

KARTOR:

Se på Laga skifteskarta över Vrankunge från 1848. (Lantmäteriet)

  Storskifteskarta från 1782. (Lantmäteriet)

  Storskifteskarta från 1796. (Lantmäteriet)

  Storskifteskarta från 1805. (Lantmäteriet)

  Storskifteskarta från 1809. Akthandlingar. (Lantmäteriet)

  Storegården och Mellangården 1847. (Lantmäteriet)

  Hemmansklyvning Östregården 1875. (Lantmäteriet)

Ekonomisk karta 1948 Torne (Lantmäteriet)

Ekonomisk karta 1948 Tvetaryd (Lantmäteriet)

Agnäs 1697

Agnäs 1697

Agnäs 1747