Your Company
Topp Föreningen Torpinventering Aktuellt-På gång Vrankunge INFO Kontakt FIBER

Sök

Rubrik A

skylt-2.jpg

Intresserad av att

Hyra skollokalen klicka

på byggnaden för information.

Skolan.png

Skicka e-post till info@vrankunge.se med frågor eller kommentarer om webbplatsen.

Copyright © 2013 Vrankunge byggnadsförening.

Grävningen för fiberslang är snart klar!!!!

Nu börjar blåsning av optokabel.

wexnet-skylt.jpg

 

Efterhand som arbetet fortskrider så är det nu viktigt att Ni märker ut var på tomt Ni vill ha fiberkabeln och var på huset kabeln ska ansluta.

 

Borra hål i väggen: Borrhålet genom väggen bör vara 16-18 mm och luta 20 – 45 grader snett uppåt. Gärna bakom en ribba.

 

www.Wexnet.se finns en hel del information att läsa.

Framför allt finns det ett stort antal tjänsteleverantörer att välja emellan.

agnasfiber.gif

  Graev1.JPG

Det har varit en informationskväll

i Vrankunge skola omkring den

planerade fiberutbyggnaden i

Vrankunge, Hagstad och Silkesnäs.

Anteckningar från INFO-kvällen.

Tryck på texten ovan för att läsa anteckningar!

INFO-Fiber.jpg

Om du klickar på bilden ovan så visas den Powerpoint-presentation som visades under kvällen.

Det kom ca 50 intresserade för att lyssna och de fick svar på

sina frågor om grävningssträckningar, ekonomi, teknik m.m.

Kundansvarig på Wexnet Stefan Henning svarade på frågor

om vad som händer i samband med och efter det att fiberkabeln

dragits in i byggnaden.

Arbetet beräknas påbörjas i början av maj och en preliminär

gissning är att arbetet är slutfört under september månad.

INFOKVÄLL om FIBERutbyggnaden!

Fiber-Torne1a-2.jpg

Foto: Urban Spjut

Torsdagen den 19 april 2018 kl. 19:00 i Vrankunge skola.

Följande punkter kommer vi att ta upp:

 • Information om det kommande grävarbetet. Var gräver vi? Vem utför arbetet? Vem samverkar vi med? Här tänker vi bland annat på EON.
 • Ekonomisk redovisning av projektet. Vi har ca 50 beställningar och några fler kan det eventuellt bli, Det handlar alltså om ganska mycket pengar.
 • När grävningen är klar återstår en del arbete.Maskinen klarar av det mesta men tex. finräfsning och grässådd måste ske för hand. Vi har ett förslag på hur detta skall organiseras.
 • Wexnets roll. Stefan Henning, kundansvarig på Wexnet medverkar under kvällen. Stefan kommer att informera om Wexnets roll och vilka olika programleverantörer vi kan välja mellan. Frågor som kan dyka upp är till exempel uppsägning av avtal - när skall det ske? Vad skall jag tänka på när tekniken ska installeras i mitt hus?
 • Tidsplan för det fortsatta arbetet. Förmodligen kan vi inte ange exakta datum, men vi redogör för det vi vet.

Hjärtligt välkommen

Välkommen till ett informationsmöte!

Torsdagen den 19 oktober 2017 kl. 18:30

Följande punkter kommer vi att informera om:

 • Alvesta kommuns beslut om bidrag
 • Bildande av ekonomisk förening
 • Avgiften för fiberanslutning
 • Markupplåtelseavtal
 • Kontakter med Wexnet
 • Hur gör vi med Hagstad
 • Tidsplan för det fortsatta arbetet

             Bredband.JPG

Bredbandsinformation

Björn Holmgren informerar:

I förra veckan fick jag Sparbanken Ekens beslut om bidrag till vårt projekt:
“ Styrelsen beslutade att bifalla ansökan och bidra med maximalt 32000 kr mot redovisning före 2017-12-31 med antal anslutna fastigheter. (800 kr per fastighet x max 40 anslutningar). Det ska även klart framgå att Sparbanken Eken bidragit. Vid behov av logga eller skyltmaterial, välkommen att kontakta undertecknad.”

Projektgruppen

Vrankunge fiber

har haft sitt andra möte.

Av 35 hushåll med mantalsskrivna personer hade 30 anmält sitt intresse och för 26 fritidshus var 10 intresserade av anslutning till planerat bredband.

Protokoll2.JPG

Projektgruppen

Vrankunge fiber

har haft sitt första möte.

Av 36 hushåll med mantalsskrivna personer hade 26 anmält sitt intresse och för 26 fritidshus var 9 intresserade av anslutning till planerat bredband.

Det saknades svar från ägare till 13 fastigheter.

Utdrag av protokoll från mötet:

Skaermklipp1a.JPG

Terraengkarta_alt1.jpg

Fibernät i Vrankunge.

Information från mötet den 23/11 2015

fiber1-2.JPGfiber2-2.JPGfiber3-2.JPGfiber4-2.JPGfiber5.JPGfiber6.JPGfiber7.JPGfiber8.JPGfiber9.JPGfiber10.JPGfiber11.JPGfiber12.JPGfiber13.JPGfiber14.JPG

Info1-fiber.JPGBest-fiber.JPGMarkavtal-Wexnet.JPGfoto2-info.jpg

Information om bredband via FIBER

intresserade många

Ett 50-tal personer kom till vrankunge skola för att lyssna på när Björn Holmgren informerade om planeringen för utbyggnad av ett fibernät i Vrankunge